Członkowie Redakcji

REDAKTOR NACZELNY, REDAKTOR DZIAŁU NOWOCZESNOŚĆ – Łukasz Żuchowski

Jestem doktorantem u dr hab. Iwony Luby. Piszę pracę na temat zainteresowań naukowych Xawerego Dunikowskiego.

ZASTĘPCA REDAKTORA NACZELNEGO, ZASTĘPCA REDAKTORA DZIAŁU ŚREDNIOWIECZE – Kinga Rejterada

Łączę historię sztuki z italianistyką. Piszę pracę licencjacką na temat XV-wiecznych kart do gry z motywami zwierzęcymi.

SEKRETARZ REDAKCJI – Emma Kołodziejek

Studiuję na IHS piąty rok. Zajmuję się mecenatem kobiecym w XVII wieku i relacjami między sztuką i nauką w epoce nowożytnej.

REDAKTOR DZIAŁU ŚREDNIOWIECZE – Rita Twardziak

Jestem studentką studiów magisterskich IHS UW. Zajmuję się sztuką romańską w Polsce z naciskiem na translacje wzorów architektonicznych. Swoją pracę piszę u dra hab. J. Adamskiego o benedyktynach w Polsce przeddzielnicowej i ideowym znaczeniu ich architektury.

REDAKTOR DZIAŁU NOWOŻYTNOŚĆ – Karolina Szymankiewicz

Jestem studentką trzeciego roku Historii Sztuki (praca licencjacka na temat albumu z podróży do Turcji Bartholomäusa Schachmanna) oraz pierwszego roku Etnologii i Antropologi Kulturowej. Moje zainteresowania naukowe dotyczą przede wszystkim przejawów przenikania różnych wzorów kulturowych w sztuce europejskiej XVII i XVIII wieku, a także związane z tym pojęciem teorie pogranicza oraz tradycji i dziedzictwa w odniesieniu do sztuki i religijności.

ZASTĘPCA REDAKTORA DZIAŁU NOWOŻYTNOŚĆ – Nicole Ganbold

Jestem studentką w IHS na piątym roku. Zajmuję się malarstwem holenderskim XVII wieku oraz problemem kolonializmu w sztuce.

ZASTĘPCA REDAKTORA DZIAŁU NOWOCZESNOŚĆ – Małgorzata Karolina Piekarska

Zajmuję się XIX wiekiem i szeroko pojętymi Varsavianami, ale też lubię sztukę wspólczesną. U dr Agnieszki Rosales-Rodriguez piszę monografię Wacława Chodkowskiego (1878-1953).

REDAKTOR DZIAŁU WSPÓŁCZESNOŚĆ – Julia Harasimowicz

Jestem doktorantką w Instytucie Historii Sztuki, piszę pracę pod kierunkiem Profesora Andrzeja Pieńkosa o figurze dziecka w kulturze Dwudziestolecia międzywojennego. Jestem kuratorką w Dziale Rezydencji w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski.

ZASTĘPCA REDAKTORA DIAŁU WSPÓŁCZESNOŚĆ – Bartłomiej Lis

Obroniłem licencjat z archeologii. Zajmuję się historią sztuki oraz gospodarką przestrzenną. Interesuję się architekturą współczesną, zwłaszcza konkursami architektonicznymi oraz muzealnictwem.

SOCIAL MEDIA, OBSŁUGA STRON INTERNETOWYCH – Magdalena Piorunek

Po prawie zajęłam się historią sztuki. Moje zainteresowania ogniskują się wokół performatyki i body artu w latach 70. i 80.

PREZESKA ZARZĄDU SKN IHS UW – Ewa Małocha

Lubię Brzydkie Aniołki, pieski, sztukę użytkową (robić i badać). Możecie mnie znaleźć na stronie SKN-u – chętnie pomogę!