Manifest

Drodzy studenci i doktoranci, historycy sztuki!

Z radością informujemy o reaktywacji czasopisma Rerum Artis, w którym będziecie mieli
możliwość opublikowania swoich prac naukowych.

Rerum Artis to czasopismo prowadzone przez studentów Instytutu Historii Sztuki UW, które z przerwami ukazuje się od 2006 roku. Od początku publikowano tam prace seminaryjne, magisterskie oraz efekty własnych badań studentów. W nowej odsłonie, czasopismo zaprasza do współpracy także doktorantów. Nad redakcją, wybraną spośród studentów i doktorantów, opiekę naukową sprawuje doktor Weronika Kobylińska-Bunsch.

Na czasopismo będą składać się artykuły z dziedziny historii sztuki uporządkowane w czterech działach sztuki: Średniowiecznej, Nowożytnej, Nowoczesnej i Współczesnej. Będzie publikować również recenzje wystaw.

Czasopismo będzie ukazywało się jako półrocznik w wersji elektronicznej, na specjalnie stworzonej stronie internetowej. Teksty publikowane będą w języku polskim i angielskim. Naszym celem jest zbudowanie przystępnej dla odbiorcy domeny, na której będzie można zarówno przeczytać tekst w wersji online, jak i pobrać numer czasopisma i skorzystać z niego na dowolnym czytniku. Taka forma publikacji poszerzy również grono naszych odbiorców w Polsce i na świecie.

Teksty przyjmowane będą w otwartym naborze. Redakcja zastrzega sobie prawo do wyboru nadesłanych tekstów. Wytyczne redakcyjne znajdują się na naszej stronie internetowej.

Redakcja Rerum Artis
SKN IHS UW