Instrukcja wydawnicza

Teksty należy wysyłać w formie elektronicznej na adres mailowy rerum.artis@gmail.com w rozszerzeniu docx, odt lub w google docs w czasie ogłoszonego open call. Z tekstem należy przesłać recenzję naukową napisaną przez historyka sztuki ze stopniem przynajmniej doktora. Teksty  powinny być przygotowane z przeznaczeniem do jednego z poniższych działów: sztuka średniowieczna, sztuka nowożytna, sztuka nowoczesna, sztuka … Continue reading Instrukcja wydawnicza