Rerum Artis 1/2021

Z wielką przyjemnością oddajemy w Państwa ręce pierwszy numer reaktywowanego, studencko-doktoranckiego czasopisma naukowego Rerum Artis. Prowadzone przez Studentów zrzeszonych z kołem naukowym Instytutu Historii Sztuki UW, z przerwami ukazuje się od 2006 roku. W 2015 roku przerwało swoją działalność. Od początku publikowano w nim prace seminaryjne, magisterskie oraz efekty własnych badań studentów. W nowej odsłonie, czasopismo zaprasza do współpracy także doktorantów. Nad redakcją, wybraną spośród studentów i doktorantów, opiekę naukową sprawuje doktor Weronika Kobylińska.

Wyjątkowo, w obecnym numerze prezentujemy teksty archiwalne, planowane do wydania w 2015 roku obok tekstów z naboru z 2020 roku. Bardzo dziękujemy wszystkim Autorom za wartościowe teksty.