Recenzja naukowa

Wzór recenzji wydawniczej studencko-doktoranckiego czasopisma “Rerum Artis” I. Imię i nazwisko Recenzenta, stopień naukowy II. Autor i tytuł artykułu III. OcenaCzy artykuł rzetelnie prezentuje aktualny stan wiedzy? TAK/NIECzy temat artykułu ma charakter nowatorski? TAK/NIECzy tezy i cel artykułu zostały wyraźnie wskazane? TAK/NIECzy tytuł artykułu odpowiada jego treści? TAK/NIECzy metoda badawcza wybrana przez Autora jest poprawna? … Continue reading Recenzja naukowa