Recenzja naukowa

Wzór recenzji wydawniczej studencko-doktoranckiego czasopisma “Rerum Artis”

I. Imię i nazwisko Recenzenta, stopień naukowy

II. Autor i tytuł artykułu

III. Ocena
Czy artykuł rzetelnie prezentuje aktualny stan wiedzy? TAK/NIE
Czy temat artykułu ma charakter nowatorski? TAK/NIE
Czy tezy i cel artykułu zostały wyraźnie wskazane? TAK/NIE
Czy tytuł artykułu odpowiada jego treści? TAK/NIE
Czy metoda badawcza wybrana przez Autora jest poprawna? TAK/NIE
Czy interpretacje i wnioski wysuwane przez Autora są w rzetelny sposób uzasadnione i uargumentowane? TAK/NIE
Czy bibliografia jest właściwa i dobrze wykorzystana? TAK/NIE
Czy artykuł może być opublikowany w obecnej formie lub po niewielkich zmianach? TAK/NIE

IV. Uzasadnienie

..………………….. ……………………………………
Data i miejsce Podpis Recenzenta

Wzór-opinii-tekstu (.doc)